Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна


Ділися найкращим - і станеш лідером!

Історія кафедри


Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН) утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри сучасних технологій в машинобудуванні. У вересні 2018 року кафедра була перейменована на кафедру комп'ютерних технологій та професійної освіти.

Підготовка фахівців


Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та магістрів за наступними напрямами та спеціальностями:

  • 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» (бакалавр, магістр);
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення» (бакалавр, магістр);
  • 122 «Комп’ютерні науки» (бакалавр, магістр).

015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»


Даний напрям пов’язаний з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання інженерно-комп'ютерного циклу.

121 «Інженерія програмного забезпечення»


Зміст діяльності фахівців полягає у розробці прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, програмних засобів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах.

122 «Комп’ютерні науки»


Студенти готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Дипломований фахівець орієнтований на вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій, із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук.

015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»


Передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну спеціалізацію: педагогічну та інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютерних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.

121 «Інженерія програмного забезпечення»


Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі інженерії програмного забезпечення, котра спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. 

122 «Комп’ютерні науки»


  • Спеціалізація «Інформаційні управляючі системи та технології» Дипломований фахівець зуміє проводити дослідження та науково-технічні розробки у галузі проектування та реалізації інформаційних систем.
  • Спеціалізація «Управління проектами». Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.